УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

Опште напомене

 

Годишњак прихвата радове из области теологије и религиозних студија, философије, културних студија, као и радове из осталих хуманистичких и друштвених наука који се тичу актуелних теолошких питања. Радови треба да поштују све услове за објављивање и техничка упутства која прописује уредништво Годишњака. Уколико пристигли рад не испуњава ове услове, уредништво ће, након прелиминарног прегледа, вратити рад аутору на исправку. Уколико радови не одговарају тематском обиму часописа, уколико не садрже никакав оригиналан допринос теми, као и у случају плагијаризма и говора мржње, радови ће бити одбијени. Аутори чији радови садрже плагијат и говор мржње неће моћи да објављују радове у Годишњаку током наредне три године.

Годишњак објављује радове на више језика, а примарно на српском и енглеском језику. Сваки рад треба да има апстракт на енглеском језику, у складу са техничким упуствима за ауторе.

Од аутора се очекује да приликом слања рада на адресу уредништва пошаље и потписану Изјаву о ауторству. Потписивањем ове Изјаве, аутор потврђује да је рад његово оригинално дјело које не крши ауторска права и не садржи плагијат, да рад није раније објављиван и да се не разматра за објављивање у другом часопису те да не садржи нетачне и незаконите тврдње.

Радови могу имати највише три аутора, од којих је сваки дао значајан допринос у процесу писања рада. У раду морају бити наведена имена, афилијације и контакт информације свих аутора. Сви аутори треба да уредништву потврде допринос у изради рада потписивањем Изјаве о ауторству.

Годишњак прихвата радове током читаве године и објављује их након што добију двије позитивне анонимне рецензије. Рецензенти не могу бити запослени на истој институцији као аутор и не могу бити чланови уредништва. Процес рецензије траје мјесец дана. Аутор је дужан да уважи сугестије рецензената.

 

Жалбе на рецензију и чланове уредништва

 

Уколико аутор током процеса рецензије открије могућност сукоба интереса (уколико је дошло до кршења принципа анонимности, уколико су рецензентски коментари увредљиви или уколико се испостави да је рецензент из личних разлога негативно оцијенио рад), дужан је да о томе обавијести уредништво које ће у року од седам дана испитати случај. Ако је жалба аутора оправдана, рад ће бити прослијеђен другом рецензенту, а ако је жалба неоправдана уредништво потврђује рецензију и доноси коначну одлуку.

Уколико аутор сматра да је током прелиминарне провјере или процеса објављивања рада дошло до повреде академске етике од стране чланова уредништва (неоправдано одбијање рада или знатно мијењање садржаја рада које не подразумијева лекторке интервенције), аутор може да се жали декану Православног богословског факултета „Свети Василије Острошки“, тј. издавачу часописа. Декан разматра жалбу аутора и, уколико се испостави да је жалба оправдана, формира етичку комисију коју чине професори Богословског факултета, од којих ниједан није члан уредништва Годишњака, а чији је задатак да прегледа рад и оцијени да ли су чланови уредништва прекршили норме професионалне етике. Уколико се испостави да је ауторова жалба оправдана, етичка комисија одређује начин исправљања грешке или кршења права аутора (прихватање неоправдано одбијеног рада или објављивање признања грешке или кршења права у сљедећем броју часописа или на интернет страници Годишњака), док у случају озбиљније грешке или кршења права аутора предлаже декану и Наставно-научном вијећу Богословског факултета промјену чланова уредништва. У случају да етичка комисија утврди да је поступак чланова уредништва био оправдан, тј. да рад не одговара обиму интересовања часописа, да не садржи никакав оригиналан допринос, да садржи плагијат или говор мржње, потврђује се претходна одлука уредништва.

 

Јавна дебата о објављеним радовима

 

Уредништво Годишњака подржава јавну научну дебату о свим радовима који се објављују у нашем часопису. Платформа за јавну дебату је интернет презентација Годишњака, гдје аутори могу објављивати писане одговоре или критике на већ објављене радове.

 

 

Основна упутства за ауторе

 

 

Примјер рада 

  

 

Изјава о ауторству