СПРЕЧАВАЊЕ ПЛАГИЈАРИЗМА

Годишњак рутински користи софтвер iThenticate за разоткривање и спречавање плагирања у приспјелим радовима. Софтвер генерише извјештај о проценту подударности са другим објављеним радовима. Уредништво препоручује ауторима да пажљиво прегледају рад прије слања и да посебну пажњу обрате на цитирање и парафразирање. Уколико проценат подударности износи до 20%, Уредништво ће да прихвати рад, док ће у случају већег процента подударности тражити од аутора објашњење и евентуално ревизију и корекцију рада.