OPEN ACCESS ПОЛИТИКА

Годишњак примјењује тзв. Open Access политику, што значи да су сви радови објављени у нашем часопису јавно доступни, без плаћања или потребе регистровања. Чланци су дистрибуисани под лиценцом Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Ова лиценца подразумијева дијељење (копирање и дистрибуисање материјала у било ком облику или формату) и адаптирање (прерађивање, преобликовање и надограђивање на материјал). Ипак, дозвола за дијељење и адаптирање подразумијева одређене обавезе. На првом мјесту, неопходно је навести оригиналног аутора и публикацију, обезбиједити одговарајући линк на лиценцу и указати на све измјене оригиналног материјала. На другом мјесту, употреба материјала под овом лиценцом мора бити некомерцијална – материјал се не смије користити у комерцијалне сврхе. На трећем мјесту, свако прерађивање, преобликовање и надограђивање на оригинални материјал мора бити дистрибуисано под истом лиценцом.