О НАМА

ГОДИШЊАК

 

ISSN: 2303-4513 / eISSN: 2490-3221 / DOI префикс: 10.7251

 

Издавач: Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ у Фочи, Универзитет у Источном Сарајеву (Република Српска, Босна и Херцеговина)

 

Годишњак је научни часопис за религиозне студије и теологију, философију и културолошке студије који објављује Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ у Фочи. Часопис излази једном годишње, објављује двоструко рецензиране радове и поштује Open Access политику.

 

Историја објављивања

 

Годишњак излази редовно од 2002. године, када је основан као научна публикација Духовне академије Светог Василија Острошког (данашњи Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“). Часопис је од свог оснивања био осмишљен као мултидсциплинарна публикација за теологију и хуманистичке науке, објављујући радове како на српском тако и на бројним свјетским језицима.

Академски уређивачки одбор и сви досадашњи главни уредници (проф. др Димитрије Калезић, проф. др Здравко Пено, проф. др Владислав Топаловић, проф. др Ненад Тупеша и проф. др Дарко Ђого) непрестано су радили на унапређењу квалитета Годишњака. Пратећи упутства Министарства науке и технологије Републике Српске, као и академске трендове међународних научних часописа, Годишњак је постао угледан научни часопис у ком се примјењују сва правила научно-истраживачке етике, чиме је загарантован теолошки и уопште научни квалитет наше публикације.

Објавивши преко 20 издања, а уз академски уређивачки одбор сачињен од истакнутих стручњака из неколико земаља (Украјина, Србија, Румунија и Њемачка), Годишњак наставља унапређење свог квалитета и усклађивање са највишим стандардима међународних научних публикација.

Почевши од бр. 20 (2021), уредништво је модификовало издавачку политику и етику објављивања Годишњака ради усклађивања са стандардима водећих индекса академских часописа, какви су ERIH PLUS и DOAJ. Све заинтересоване ауторе савјетујемо да пажљиво прочитају Упутство за ауторе и остале релевантне текстове да би се упознали са правилима нашег часописа, као и са сопственим правима и обавезама.

 

Годишњак не практикује наплаћивање процесуирања чланака (APC) и не подржава никакав облик рекламирања на својој интернет презентацији изузев вијести о новим публикацијама Православног богословског факултета „Свети Василије Острошки“ који је издавач нашег часописа.