Годишњак бр. 21 (2022)

Корице / Cover

 

Импресум и садржај / Impressum and Contents

 

ЧЛАНЦИ / ARTICLES

 

Aleksandar Danilović

„Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes (Gen 3, 1)“ Das Motiv der Schlange in Gen 3

 

Vedran Golijanin

Using Film in Orthodox Pastoral Practice

 

Elizabeth Hughes Jovanović

The Haywain Triptych: A Painted Sermon on the Fruits of Avarice

 

Milan Kostrešević

Das Asklepieion in Pergamon zwischen Religion und Medizin

 

Дарко Крстић

Бокачовски опис избора папе као рефлексија Халкокондиловог става према папству и Флорентинској унији у делу Ἀποδείξεις Ἱστοριῶν

 

ПРИКАЗИ / REVIEWS

 

Срећко Петровић

Путокази Светог Писма (Јован Благојевић, Библијски путокази, прва књига. Београд: Библијски културни центар, Еванђеоско удружење студената, 2021)

 

ХРОНИКА / CHRONICLE