ЦИЉЕВИ И ОБИМ

Годишњак је научни часопис, намијењен научним радницима и истраживачима, чија су примарна поља религиозне студије и теологија, философија и културолошке студије. Један од основних циљева Годишњака јесте промоција теологије у свијету науке и због тога уредништво подстиче интердисциплинарни приступ који омогућава оригиналност и иновативност. Квалитет објављеног материјала гарантован је двоструком рецензијом коју врше истакнути стручњаци из одговарајућих научних области. Радови се објављују под сљедећим категоријама: оригинални научни радови, прегледни радови, претходна саопштења и стручни радови.

Теологија је примарно поље часописа, па Годишњак објављује радове из разних теолошких дисциплина: библистике, систематске теологије, црквене историје, практичне теологије, црквене умјетности, итд. С обзиром на историјску повезаност теологије и философије, Годишњак објављује радове и из области религиозне философије. Однос религије и културе је веома важно питање за теологију, нарочито за систематску и практичну теологију, због чега Годишњак објављује радове из области културних студија који се дотичу теолошких тема. Поред поменутих области, уредништво Годишњака прихвата радове и из других хуманистичких и друштвених наука уколико њихова тема доприноси дијалогу теологије и науке.