АУТОРСКА ПРАВА И ЛИЦЕНЦИРАЊЕ

Ауторска права на радове објављене у Годишњаку задржавају аутори, што значи да након објављивања у нашем часопису могу користити рад у друге сврхе, уз обавезну напомену да је рад изворно објављен у Годишњаку. Слањем рада редакцији Годишњака, аутори дају нашем часопису право првог објављивања, истовремено гарантујући да рад није претходно објављиван и да представља резултате личног академског рада.

Аутори дозвољавају Годишњаку да рад објави у штампаној и електронској форми часописа под лиценцом Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (о томе види више у Open Access политици). Тиме аутори дозвољавају да други појединци користе њихов рад у облику дијељења и адаптирања, уз обавезан помен оригиналног аутора и публикације.