ПОЛИТИКА РЕПОЗИТОРИЈА

С обзиром на то да аутори, на основу Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, задржавају ауторска права на своје радове, Годишњак дозвољава ауторима да одлажу радове у институционалном или било ком другом репозиторију по сопственом избору, без ембарга.

Ова политика се односи на објављене радове, предане радове и прихваћене радове. Од аутора се очекује да наведу поменуту лиценцу и да назначе Годишњак као оригиналну публикацију.