АРХИВИРАЊЕ

Бројеви Годишњака редовно се архивирају у Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске. Такође, бројеви Годишњака се дигитално архивирају у бази CEEOL.