Godišnjak - Časopis Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta

О ГОДИШЊАКУ

 

Назив часописа: Годишњак

 

ISSN: 2303-4513 / eISSN: 2490-3221 / DOI префикс: 10.7251

 

Издавач: Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ у Фочи, Универзитет у Источном Сарајеву (Република Српска, Босна и Херцеговина)

 

Годишњак је научни часопис за религиозне студије и теологију, философију и културолошке студије који објављује Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ Универзитета у Источном Сарајеву. Часопис излази једном годишње, објављује двоструко рецензиране радове и примјењује Open Access политику. (Види: О НАМА )

Сви радови објављени у нашем часопису су јавно доступни, без плаћања или потребе регистровања. Чланци су дистрибуисани под лиценцом Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Ова лиценца подразумијева дијељење (копирање и дистрибуисање материјала у било ком облику или формату) и адаптирање (прерађивање, преобликовање и надограђивање на материјал). (Види: OPEN ACCESS ПОЛИТИКА )

Уредништво Годишњака прихвата радове током читаве године и објављује их након што добију двије позитивне анонимне рецензије. Заинтересованих ауторима савјетујемо да се упознају са политиком нашег часописа и да пажљиво прочитају упутства за ауторе прије него што свој рад доставе редакцији.

 

 

ABOUT GODIŠNJAK

 

Title: Godišnjak

 

ISSN: 2303-4513 / eISSN: 2490-3221 / DOI prefix: 10.7251

 

Publisher: Faculty of Orthodox Theology “Saint Basil of Ostrog” in Foča, University of East Sarajevo (Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina)

 

Godišnjak is a scientific journal for religious studies and theology, philosophy, and cultural studies, published by Faculty of Orthodox Theology “Saint Basil of Ostrog” of University of East Sarajevo. Godišnjak is an annual publication that practices double-blind peer review and endorses open access policy. (See: ABOUT US)

All papers published in our journal are publicly available without any fees or necessity of registration. All papers are published under the Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. This license allows sharing (copying and distributing material in any medium or format) and adapting (remixing, transforming and building upon the material). (See: OPEN ACCESS POLICY)

Godišnjak’s Editorial Board accepts papers during whole year and publishes them after they are positively assessed in double-blind peer review process. We advise interested authors to familiarize themselves with our journal’s policies and to carefully read author guidelines before submitting papers.